Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdik

Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdik

Kırıkkale’de parçalı arazileri birleştirmek, üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini artırmak amacıyla Arazi Toplulaştırma çalışmalarına önem verdik.
348 Bin TL kaynak kullanarak, 908 hektar alanda toplulaştırma çalışmalarımız devam ediyor.
Arazi Toplulaştırması ile birlikte; tarla içi drenaj, yol ve toprak ıslahı gibi çalışmaları kapsayan Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine ağırlık verdik.